Cwmni Drwg Cyf.
Cofrestrwyd yng Nghaerdydd, cwmni rhif 07284855
e-bost:cwmnidrwg@gmail.com

Mae Cwmni Drwg Cyf. yn falch fod yn llinach anrhydeddus cyhoeddwyr LOL, y cylchgrawn annibynnol a sefydlwyd yn 1965 a sy ddim wedi derbyn yr un ffyrling o grant oddiar hynny. Am fraslun o’r hanes, ewch i: http://cy.wikipedia.org/wiki/Lol

Rydym yn croesawu adborth, cyfraniadau, syniadau, hysbysebion – ac archebion. Gallwn gyflenwi’r rhifyn cyfredol (pris £4.00) am £5.00 yn cynnwys post. Cysylltwch â ni, yn y lle cyntaf, trwy e-bost uchod.

RHIFYN EWROPEAIDD
HAF 2016!


Ydi, mae LOL newydd wedi dod o’r wasg! Prynwch yn eich siop leol, neu cysylltwch â Chwmni Drwg ar cwmnidrwg@gmail.com.

Yn serennu yn y rhifyn hwn:

* PRIFYSGOL ABERYSTWYTH – Y diweddaraf am Brifysgol Celwydd Cymru.

* PEIRIANT FFANTASI PLAID – Methiant y Blaid Genedlaethol yn etholiadau’r Cynulliad, Brexit a mwy.

* TOUR DE FRANCE – Yr holl hanes am Gymru a’r Cymry o Ffrainc.

Hefyd:

* GÊM Y STEDDFOD – The 2018 Cardiff Bay Special Edition.

* FFASIWN LOL – yn cynnwys Garmon Ceiro, Dylan Ebenezer, Owain Tudur Jones, Al Hughes News a Dylan Jones.

* TINDER BAE CAERDYDD – LOL yn datgelu proffiliau rhai o wleidyddion amlycaf Cymru ar yr ap darganfod cariad.

* PWY DDAW I ACHUB CYMRU? – A hithau’n armagedon yng Nghymru, dyma restr fer LOL o’r bobl all dynnu’r genedl o’r gachfa.